Lovdata
HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK
Skriv ut Utskriftsvennlig versjon
Lov om barnehager (barnehageloven).

DATO: LOV-2005-06-17-64
DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet)
PUBLISERT: I 2005 hefte 8
IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01
SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-30 fra 2012-01-01
ENDRER: LOV-1995-05-05-19
NÆRINGSKODE: 93412, 93414
KUNNGJORT: 2005-06-17
KORTTITTEL: Barnehageloven – bhl.

Sentrale forskrifter


Oversikt Hele loven Neste

INNHOLD:

Lov om barnehager (barnehageloven).

Kapittel I. Barnehagens formål og innhold
    § 1. Formål
    § 1a. Særlig formål
    § 2. Barnehagens innhold

Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning
    § 3. Barns rett til medvirkning
    § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
    § 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
    § 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning
    § 7. Barnehageeierens ansvar
    § 8. Kommunens ansvar
    § 9. Fylkesmannens ansvar

Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
    § 10. Godkjenning
    § 11. Familiebarnehager
    § 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen
    § 12a. Rett til plass i barnehage
    § 13. Prioritet ved opptak
    § 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
    § 15. Foreldrebetaling
    § 16. Tilsyn

Kapittel V. Personalet
    § 17. Styrer
    § 18. Barnehagens øvrige personale
    § 19. Politiattest

Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser
    § 20. Taushetsplikt
    § 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
    § 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten
    § 23. Helsekontroll av barn og personale
    § 24. Øvingsopplæring
    § 25. Lovens anvendelse på Svalbard

Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover
    § 26. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover

Neste

Databasen sist oppdatert 16. mars 2012