Barnehagedagen 2017.

Barnehagedagen 2017. Vi vil leke. Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn sier er viktigst for å trives. Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas hverdag og barnehagens innhold.