Foreldremøter i Gard barnehage

Foreldremøte Ole Brumm tirsdag 29 august kl. 19.30 Foreldermøte Nasse Nøff og Tussi torsdag 31 august kl. 20.00

Vi vil ønske alle velkomne til et nytt og spennende barnehageår 2017-2018.

I den forbindelse inviterer vi dere alle til foreldremøter.

Her vil vi snakke om avdelingenes innhold dette barnehageåret.

Vi ønsker å ha en god kommunikasjon med dere foreldre om hva dere ønsker av personalet i barnehagen dette året.

Derfor er det viktig at dere benytter anledningen til å komme med innspill og ønsker til oss på avdelingene.

 

Velkommen skal dere være