Søke plass

Opptakskriterier:
Det er nå felles opptak for alle barnehagene i Haugesund.
For å søke plass må dere gå inn på: www.haugesund.kommune.no
Der følger dere linken til å legge inn søknad om barnehageplass.
Søknadsfrist for alle barnehagene er 15 februar

Priser på barnehageplass pr. 01.01.2017
Full plass = makspris: kr. 2730.- pr. mnd. I tilegg kommer betaling for mat  på kr. 400.- pr. mnd
Halv plass = delt plass: kr. 1400- pr. mnd.
Det betales for 11 mnd. i året.

Det gis 30% søskenmoderasjon for 2 søsken, og 50% moderasjon for søsken nr.3

 

Åpningstider: 7.00-16.30