Styret og komiteer

Gard barnehage SA er en foretaksbarnehage hvor driften er organisert i styre og kommiteer.

Styret:

Består av 4-6 foreldre pluss daglig leder. Daglig leder har møte og uttalerett men ikke stemmerett. Styret har ansvar for å sette opp barnehagens økonomiske rammer og påse at barnehagen drives i samsvar med disse. Styret innkaller til årsmøte i april hvert år der alle foreldre får anledning til å uttale seg og få innsikt i barnehagens drift. Styrets medlemmer velges for minimum 2 år av gangen.


                                                                                          

Elisabeth Vevatne    95974130   leder

Ellen Schifloe          95928532

Andreas Naastad     41638659

Ronny Kopperdal      41305374

Dagfinn Dahle         95022282

 

Anne Gerd Munthe,    ansattes representant  99273507

Hanne Norman, daglig leder, 92681328

Dugnadskommite:

Kommiteen av ansvar for å arrangere fellesdugnader for alle foreldrene. 


Svein Egil Sandvik,  94184071
Kristan Hansen       93221511
Eirik Østensjø,        92873507

Samarbeidsutvalg:

Består av daglig leder, en foreldre og 2 ansatte. Utvalget skal ta seg av saker vedrørende barnehagens "indre liv". Eventuelt arrangere temakvelder for foreldrene. Medlemmene velges for 2 år av gangen. 


Maren Drange Espeland                48129727

Nina Sandsengen                         95228394


Kristine Vestvik (ansatt)                          48023127
Oddrun Eidem (ansatt)                 47844544

 

 

 

Sosialkommite:

De har ansvaret for å arrangere sosiale arrangementer i forbindelse med jul/sommer. Sosoalkommiteen kan også velge å samarbeide med dugnadskommiteen ved å ta ansvar for maat, kaffe ol på dugnader i barnehagen. 


Anne Kjersti Hope               41519292

Jonny Torvestad                 98867188

Øyvind Torkelsen                45254245