Ole Brumm

Ole Brumm 0-3 år

 temahefte_deminstebarnaOle Brumm
På Ole Brumm holder de minste barna til, vi er 14 barn og de er fra 0 år til 3 år.

De som jobber på Ole Brumm er:

Hildegunn, pedagogisk leder 100%
Irene, førskolelærer 100%
Oddrun, assistent 100%
Bente, sykepleier/assistent 50%
Gunn Elin, Barne-og ungdomsarbeider 50%Vi legger vekt på omsorg,trygghet, lek og god tid.

Mauren
Liten? Jeg? Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok, fyller meg selv helt
på langs og på tvers. fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?
(
Mauren av Inger Hagerup)

God lek er grunnlag for god læring.
”Det vi hjelper barnet med i dag, kan det klare alene i morgen”

Vi har ingen fast turdag når vi begynner om høsten, men etter som barna blir trygge så går vi på tur.
Målet med tur/utedager er selve opplevelsen.

Vi voksne på avdelingen er opptatt av omsorg, glede og humor,

vi vil ha glade barn og voksne hos oss. Vi er opptatt av at det
positive skal fremmes, alle er bra på noe, og dette gjør at barnet får
en god selvfølelse som vi kan bygge videre på.

Hilsen Gunn Elin, Oddrun, Irene, Bente, og Hildegunn

sist oppdatert 03.02.17