Nasse Nøff

Velkommen til oss på Nasse Nøff!

Barnehageåret 2018/ 2019 er vi totalt 20 barn i alderen 2- 6 år.

 

De som jobber på Nasse Nøff er:

Heidi, pedagogisk leder 100%

Anette Gravdal Førskolelærer 100%

Anne Gerd, barne- og ungdomsarbeider 100%
Indira Radoncic, assistent 100%
Anna Katarina Myklebust 100 % støtteressurs

 

Ukesplanen til Nasse Nøff ser slik ut:


Mandag: Leke grupper


Tirsdag:  Møtedag/ frilek


Onsdag: Turdag, vi går på tur i nærområdet.


Torsdag: Førskolegruppe / lek


Fredag:  Fri lek

 

På Nasse Nøff ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barn- voksne og barn- barn. Det er viktig at alle barna føler seg sett i hverdagen. Barna skal føle seg trygge på avdelingen. Vi har som mål at alle barna skal ha en venn å leke med. Foreldresamarbeid er og noe som er viktig for oss. Foreldre og barnehage har et felles ansvar for barnets utvikling. Det er da viktig med en nær og god kommunikasjon med barnets hjem.

I vår barnehage ønsker vi å sette av god tid til barnas lek. Lek er barnas uttrykksmåte og samtidig deres måte og lære på. Gjennom leken får barna mange erfaringer, god trening i sosiale ferdigheter.