Nasse Nøff

Velkommen til oss på Nasse Nøff!

Barnehageåret 2017/ 2018 er vi totalt 20 barn i alderen 2- 6 år.

 

De som jobber på Nasse Nøff er:

Heidi, pedagogisk leder 100%

Anne Gerd, barne- og ungdomsarbeider 100%
Indira Radoncic, assistent 100%

 

Ukesplanen til Nasse Nøff ser slik ut:


Mandag: Leke grupper


Tirsdag:  Møtedag/ frilek


Onsdag: Turdag, husk matpakke og drikke.


Torsdag: Førskolegruppe og 3 og 4 års gruppe


Fredag:  Dans med 4-5 åringene/ frilek

 

På Nasse Nøff ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barn- voksne og barn- barn. Det er viktig at alle barna føler seg sett i hverdagen. Barna skal føle seg trygge på avdelingen. Vi har som mål at alle barna skal ha en venn å leke med. Foreldresamarbeid er og noe som er viktig for oss.