Velkommen til Gard barnehage SA

Gard barnehage er en 3 avdelings foreldreeid samvirkeforetaksbarnehage med 50 barn i alder 0-6 år.
Barnehagen har en avdeling med 14 barn mellom 0-3 år (Ole Brumm), og 2  avdelinger med 20 barn i alder 3-6 år, (Tussi og Nasse Nøff) Vi har innredet barnehagen med "lekekroker" og har stort sett åpne dører mellom alle avdelingene.
Vi vurderer hvert barnehageår hvilken inndeling av barnegruppene som er mest hensiktsmessig for å kunne dekke det enkeltes barns behov på en best mulig måte.

Pr. i dag har barnehagen 14 ansatte inklusive daglig leder, kjøkkenassistent, og en ped. leder pr. avdeling pluss en førskolelærer på småbarnsavdelingen.

Beliggenheten er ideell, med kort vei til skog, turstier, vann, sjø og fotballbaner.
Dette benyttes daglig av alle avdelinger.

Våre satsningsområder er deler av MI ( mange intelligenser) pedagogikk, og sosial kompetanse.
Det viktigste for oss er å se hvert enkelt barn ,og kunne gi alle det de har behov for etter alder og utviklingsnivå.

Gard Foreldrelagsbarnehage drives i samsvar med "Lov om barnehager av 1995"
"Rammeplan for barnehager" av 01.08.17

Åpningstider: 7.00-16.30

Barnehageloven

rammeplan_bokmal_2011nett

sist oppdatert 1.8.14